achtergrondafbeelding

GDI – Gasoline Direct Injection

GDI is een Engelse afkorting voor ‘Gasoline Direct Injection’. GDI is een door Mitsubishi bedachte vorm van directe brandstofinspuiting voor benzinemotoren. Mitsubishi heeft de techniek zo ontwikkeld dat afhankelijk van de rij-omstandigheden, slechts één of twee keer benzine in de ronddraaiende lucht wordt gespoten. De eerste inspuiting vindt plaats aan het begin van de inlaatslag van de motor. Indien de motor behoefte heeft aan wat extra benzine, wordt aan het eind van de compressieslag nog wat extra benzine ingespoten.