achtergrondafbeelding

Tegenstuur

Er dient pas tegengestuurd te worden als er sprake is van overstuur (link overstuur). Bij overstuur proberen de achterwielen de voorste wielen ‘in te halen’. Door tegen te sturen, blijft de auto in balans. Heb je tegensturen en gedoseerd gas geven onder de knie, dan kun je leren driften (link driften).