achtergrondafbeelding

Navigatiesysteem

Een navigatiesysteem is een op een satelliet werkend systeem dat door middel van stembegeleiding en beelden naar je ingegeven bestemming wijst. Door een GPS-ontvanger in het navigatiesysteem kan met behulp van satellieten de plaats van de auto tot op de meter nauwkeurig worden bepaald.