achtergrondafbeelding

Accu-ontstekingssysteem

Met een accu-ontstekingssysteem bedoelen we de normale elektrische ontsteking. De elektronische ontsteking zorgt voor de vonk tussen de elektroden van een bougie. Deze vonk is noodzakelijk om de motor te kunnen starten. Dit systeem is overigens alleen van toepassing op benzinemotoren, want dieselmotoren zijn zelfontbranders.