achtergrondafbeelding

Koppelkromme

De koppelkromme is een grafiek waarbij op de horizontale as (X-as) het motortoerental en op de verticale as (Y-as) het koppel, ook wel draaimoment genoemd, is uitgezet. Zo kan worden afgelezen hoeveel koppel een motor genereert bij een bepaald toerental of bij een bepaald motorvermogen.